Katholikus Nevelés, 1925 (17. évfolyam, 1-10. szám)

1925-01-01 / 1. szám

XVII. évF. Budapest, 1925. január. 1. szám. Katholikus Nevelés A magyarországi r. k. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének közlönye Megjelenik július és augusztus kivételével havonkint. Előfizetési díj 5 aranykorona, ami egyszersmind tagiági illeték. A szerkesztőség címe: Budapest, 1. kér., Villányi-út 35. Kiadóhivatal: I., Horthy M.-út 15. Pénzküldemények küldendők: Dr. Walter János, IV,, Váci-utca 31, A Szentév. Megnyíltak a szent kapuk. Kitárta őket a pápa, mintha jelképezni akarná, hogy nem elegendők a római bazilikák közönséges kapui a zarándokok befogadására, akik a világ minden tájáról odatódulnak. Affluent omnes gentes / Ibunt populi multi et dicent: venite et ascendamus ad montem Domini 1 (Is. 2., 2—3.) A gyermekek mennek atyjukhoz 1 A hívek mennek Krisztus helytartójához! A népek tódulnak a szent városhoz 1... Ez nem lehet hiába 1 A történelem mondja, hogy a szent évek fellángoló buzgósága mindig csodás hatással volt a hitéletre, az egyház tagjait összefűző kötelékek erősítésére. VIII. Kelemen pápa idején 1600-ban sok protestáns, sőt mohamedán is megtért az izaiási jelenetek láttára. 1775. évben Vol­taire tábora csüggedni kezdett az általa óhajtott forradalom sikerén, mikor a Szentév hitmélyítő és erkölcsnemesitő hatását látta. Újra kellett kezdeniök istentelen romboló munkájukat. Használjuk ki a Szentév kegyelemharmatozó erejét tanítványaink érdekében 1 Mutassunk rá az egyház katholikus jellegére 1 „Fluent omnes gentes 1“ Nemcsak Európából, Amerikából, hanem még Kínából is jelentettek már zarándok-csapatot, sőt Alaszka és Grönland hómezőiről is jönnek hódolni Krisztus helytartójához. A missziós-kiállítás hirdeti, hogy a Tűz- föld zord vidékein épúgy mint Kongó és Uganda forró övén is vannak, akik vallják: nomem mihi Christianus, cognomen Catholicus ! És még nem elég ! Egy hatalmas, örökifjú erőből fakadó akarás tanúi leszünk, akik Róma felé irányítjuk tekintetünket vagy a pápa szavára hallgatunk: az egyház még többet akar, minden népet akar 1 Imádkozzatok 1 Imád­kozzatok, hogy minden nép megtérjen 1 Ez a pápa szándéka 1 Nem alkalmas-e az ily imádság hivatások ébresztésére? A missziós propa­ganda erősítésére ? És mindazok a népek, akik a világ minden tájáról jönnek, ugyanazt a hitet vallják.

Next

/
Thumbnails
Contents