Református Gimnázium, Kecskemét, 1897

A KECSKEMÉTI EVANG. REFORM. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 4897—98-iK iskolai évről. '4' KÖZREBOCSÁTJA KATONA MIHÁLY EZ ÉVI IGAZGATÓ. KECSKEMÉTEN, NYOMATOTT S Z I L Á D I LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 8 9 8.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents