Református Gimnázium, Kecskemét, 1898

A KECSKEMÉTI ÁLL. SEGÉLYEZETT EVANG. REFORM. FÓGYMNASIUM i ÉRTESÍTŐJE az 4898—99-iK iskolai évről. 4' KÖZREBOCSÁTJA KATONA MIHÁLY EZ ÉVI IGAZGATÓ. KECSKEMÉTEN, NYOMATOTT SZILÁDI LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 8 9 9.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents