Református Gimnázium, Kecskemét, 1902

A KECSKEMÉTI ÁLL. SEGÉLYEZETT EVANG. REFORM. FŐGIMNÁZIUM Értesítője AZ 1902—903-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZREBOCSÁTJA KATONA MIHÁLY EZ ÉVI IGAZGATÓ. KftCSKE M К T E N, NYOMATOTT SmÍDI LÁSZLÓ К Ó N Y Y N Y О M D Á J Á В A N. 1 903.

Next

/
Thumbnails
Contents