Református gimnázium, Kecskemét, 1910

I. Kormányzó testületek. Л) Egyházkerületi tanügyi bizottság. Elnökei: Dr. Darányi Ignác, egyházkerületi főgondnok. Baksay Sándor, püspök. A1 elnök: Mészáros János, kecskeméti lelkész. Tagjai: A kecskeméti és pesti egyházmegyei gondnokok és esperesek, a külsősomogyi esperes és tolnai gondnok; a budapesti, halasi, kecskeméti, kunszentmiklósi és nagykőrösi egyházak lelkészei; a budapesti, halasi, kecskeméti, nagy­kőrösi egyházak fő-, a gyönki és kunszentmiklósi algimnáziumok igazgatói. Előadó: Apostol Pál, a kunszentmiklósi gimn. igazgatója. lí) Főgimnáziumi igazgató-tanács. Mészáros János, lelkész. Elnökei: Györlfy Balázs, főgondnok. Tagjai: Balthazár Gábor, fögimn. tanár. Dr. Garzó Béla, fögimn. tanár. Dr. Horváth Mihály, orvos, ország- gyűlési képviselő. Katona Mihály, fögimn. igazgató. Kerekes Ferenc, városi főmérnök. Kiss Béla, fögimn. tanár. Dr. Kiss János, kir. törv.-széki elnök. Jegyző: Balthazár Marton Sándor, fögimn. tanár. Mészáros József, városi tanácsos. Muraközy Jenő, földbirtokos. Nagy Lajos, ügyvéd. Bácz János, nyug. lelkész. Sándor István, városi főjegyző. Szappanos István, ügyvéd. Talay Jenő, ügyvéd. Gábor, fögimn. tanár. i *

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents