Állami Katona József gimnázium, Kecskemét, 1920

J a használt rövidítések jetentése 1. Az előmenetelnél: a tanuló neve után álló szám mutatja az illető általános előmenetelét, m. p. l=jeles, 2=jó, 3 = elégséges rendű, a név után zárójelbe tett egy vagy kát tan­tárgy azt jelenti, hogy az illető ezen tárgy­ból bukott, a név után álló „ismétel“ azt jelenti, hogy az illető osztályismétlésre utasit- tatott, a „nem ismételhet“ jelentése pedig az, hogy azon tanuló középiskolai tanulmányo­kat tovább nem folytathat. 2. A név után álló tm.— egész tandíjmentes, rtm.=részben tandíjmentes, ö. ^-ösztöndíjas, ismi-“ismétlő. Jelen „Értesítő“ a V. K. M. 1920. évi 192338. szám alatt kelt rendeleti értelmében csak a leg szükségesebb adatok közlésére szorítkozik • •

Next

/
Thumbnails
Contents