Református leánygimnázium, Kecskemét, 1939

Dunamelléki ret, envházkeriilet BudapesWidéki tankerület A kecskeméti református gróf Tisza István kollégium leánygimnáziumának (VII—Vili. leánylíceum) ÉVKÖNYVE az 1939—40. iskolai évről Az iskola fenállásának XIII. éve Szerkesztene Gabala Ibolya ti. igazgató Kecskemét, 1940. Kiadta az iskola igazgatósága Kecskemét, Szabadság tér, Újkoliégium

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents