Polgári és elemi leányiskola, Kecskemét, 1890

A KECSKEMÉTI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT POLCÁRI ÉS ELEMI LEÁNYISKOLA XYI-dik értesítője AZ 1890 —91-DIK ISKOLAI ÉVRŐL. KIADTA : A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG. SZERKESZTETTE : PÁSTHT ir.Á.IR.Olli-Z­IGAZGATÓ. KECSKEMÉTEN, NYOMATOTT SZILÁD1 LÁSZLÓ К Ö N Y V N Y О M D Á J Á I! A N. 18 9 1.

Next

/
Thumbnails
Contents