Katholikusok Lapja, 1924 (1. évfolyam, 1-20. szám)

1924-02-03 / 1. szám

I. évf. Kecskemét, 1924 február 3. I. szám. MIKÜSOK LflFm HITBUZGALMI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT. Megjelenik I Előfizetési ir: | Kiadóhivatal: minden hó l-ső és 3-ik I Helyben negyedévre 2000 X. j Rím. kath. plébánia íúvati!L vasárnapján. | Egyes szám 350 K. | Telefon: 92. TARTALOM: A kiadóhivatal üzenete. — Révész István prelátus felhívása. — Élet kenyere. — Csak egy métert. — A mi nagyjaink. ~ Tanyai lelkészségek ügye. — Istentiszte­letek sorrendje. — Egyesületi naptár. — Katholikus naptár. — Hírek.

Next

/
Thumbnails
Contents