Képes Újság, 1967. július-december (8. évfolyam, 26-52. szám)

1967-07-01 / 26. szám

A TARTALOMBÓL VALLATJÁK A BÜZÁT (4-5. old.) »Lábon<■ mérik fel a gabonát, még aratás előtt, hogy megállapítsák, mi­lyen termés várható. Megbízható-e a hagyományos termésbecslö módszer? A DEBRECENI KOLLÉGIUM (8—9. old.) Nagy szerepe volt a magyar művelő­déstörténetben a több mint négyszáz esztendős kollégiumnak, amelynek múltjáról, jelenéről szól írásunk. 02. old.) Háziasszonyok, szakemberek vitáját közöljük arról, hogy van-e különb­ség a mesterséges tápon és a hagyo­mányosan nevelt baromfi ize között. (22. old.) Óra, orkán, szivacskosztüm az »áru­listán« — vámbűntett, forintkiaján­lás, üzérkedés a vádemelési javaslat­ban. A rendőrség vetett léget egy nagyarányú és szerteágazó csempé­szési ügynek. KEPES ÜJSÁG A Hazafias Népfront falusi hetilapja Főszerkesztő: Eck Gyula Szerkesztő: Bolgár István Szerkesztőség Budapest VIII., Gyulai Pál utca 14. Telefon: 137—660 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Kiadóhivatal: Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. Terjeszti a Magyar Posta Előfizetéseket felvesznek a postás kézbesítők és a postahivatalok Előfizetési díj negyedévre 36,— Ft, félévre 72 — Ft, egész évre 144,— Ft. 671916 Athenaeum Nyomda rotációs mélynyomása Felelős vezető: Soproni Béla igazgató Index: 25.439 EGY UTAS LEMARADT A CSIRKE ÍZE HÍR • FOTÓ • LEVÉL • TÁVIRAT • SZEMLE • KISZ-VÉDNÖKSÉG A Kommunista Ifjúsági Szövetség e héten összeülő VII. kongresszusa az ifjú­ság problémáiról, a szo­cializmus építésében a fiatalokra váró feladatok­ról tanácskozik. Bizonyára szó lesz azokról a nagy be­ruházásokról is - a vison- tai külszíni bánya, a vegy­ipari létesítmények -, me­lyek KISZ-védnökséggel készülnek. Legutóbb Szarvasról kaptunk hirt ar­ról, hogy a felsőfokú me­zőgazdasági technikum építése felett a KISZ véd­nökséget vállalt. Képün­kön: az építkezés. „SEGÍTSENEK" SZORGALMASAK Kedves szerkesztő bácsiki Nagyon kérem, segítsenek rajtam. Kétéves koromtól, ahogy a szüleim elmesél­ték, az idegeimmel volt baj. Ennek következtében hetedik osztályos korom­ban az iskolából kizár­tak, mert zavartam az órát. Engem mindenki bánthatott, megszidhatott, az nem volt baj, de ha én csináltam valami paj- kosságot, akkor minden­ki rám jött, ütöttek, vertek MUZEOLÓGUS Az ősi eurázsiai eredetű magyar pásztorkultúra tárgyi emlékeit, s a me­zőgazdálkodás régi, ma már alig használt kézi szerszámait gyűjti évek óta Harangi József bal­mazújvárosi gazda. Józsi bácsi már idős ember, de ha egy ritka pásztorem­lékről hall, nem restell utánamenni a Hortobágy nagy kiterjedésű pusztái­ra. Az amatőr muzeológus gyűjteményének a balmaz­újvárosi kultúrotthon biz­tosított helyet. (MTI Fotó — Fehérváry Ferenc felvétele) és bolondnak mondtak. Azóta nem járok sehova, nem járok iskolába se, csak itthon ténfergek. Kérem, ha lehet, intézzék el, hogy valamilyen inté­zetbe felvegyenek, ahol gyógyulást találnék. Szü­leim már jártak a megyei és a járási tanácsnál, de két év alatt nem tudtak intézni semmit. Tisztelettel: M. Ágnes, Sajószentpéter GÉPBEMUTATÓ Szőlőművelő gépbemuta­tót tartottak Tokajhegyal- ján, az olaszliszkai hegy­község szőlöskertjében. A bemutatón részt vevő szakemberek működés közben tanulmányozhat­ták többek között a ne­héz talajviszonyok között is jól bevált bolgár kis- traktort, a szőlőmunkákat megkönnyítő fedő- és nyi­tóekéket, a rotációs ka­pának nevezett talajma­rót, valamint a különbö­ző permetezőgépeket. Moszkvics személyautót vásároltak a sárvári Ti­nódi Gimnázium tanulói, jól működő ifjúsági tsz-ük bevételéből. A diákok kö­zül már többen elvégez­ték a gépkocsivezetői tanfolyamot, lesz majd, aki a volán mellé üljön. GONDOLA A velencei gondolások tiltakoztak amiatt, hogy a lagúnákban egyre inkább elszaporodnak a modern, nagy hullámokat verő motorcsónakok. A gondo­lások Rómába küldött delegációja elmondotta: a motorcsónakok veszé­lyeztetik a régi romanti­kát, a gondolások testi épségét, s persze — az üzletet is. HASONLÍT — Ez az a fénykép, amit a fia rendelt. — Hasonlít rá. — Csakhogy még nem fi­zette ki. — No, ez még jobban ha­sonlít rá . . . KÁRTYAVÁR Kártyavár a cime Hintsch György új filmjének. A tör­ténet egy hajón játszódik. A képen: Kálmán György, Drahota Andrea és Inke László egyik jelenetét for­gatják (MTI Fotó, Friedmann Endre felv.) 2

Next

/
Thumbnails
Contents