Képes Újság, 1972. július-december (13. évfolyam, 27-53. szám)

1972-07-01 / 27. szám

A TARTALOMBÓL EGÉSZ ÉVBEN FRISSEN 4—5. old.) Mit tesz a hűtőipar a háziasszonyok második műszakjának megkönnyíté­séért? HARMINCKÉT NEVEM VOLT (9. old.) Film készült Ságvári Endre életéről. — Írásunkban az író, a rendező és a főszereplő nyilatkozik az alkotásról. (13. old.) Tragédia fenyeget egy családot, mert az apának a gyerekeinél is fontosabb az ital. Óriások, matuzsálemek (27. old.) Mekkora az „Erdők Atyja”? — Ezer­évesnél idősebb, száz méternél ma­gasabb eukaliptuszok a Föld külön­böző részein. KEPES ÜJSAG A Hazafias Népfront falusi hetilapja Főszerkesztő: Bolgár István Főszerkesztő-helyettes: Nádasdi Péter Szerkesztőség: Budapest, Vili., Gyulai Pál utca 14. Telefon: 137—660 Levélcím: Budapest 8. postafiók 67 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Kiadóhivatal: Budapest, VHI., Blaha Lujza tér 3. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) Előfizetési díj: 1 hónapra 14,— Ft, negyedévre 42,— Ft, félévre 84,— Ft. egész évre 168,— Ft 72.1784 © Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató Index: 25 439 HÍR • FOTÓ • LEVÉL • TÁVIRAT • SZEMLE • HAJDÚ A debreceni Hajdú Tánc- együttes az NDK-beli Schweringben rendezett munkás ünnepi játékokon elnyerte a Szabad Német Szakszervezetek Szövetsé­gének egyik aranyérmét, mert csoportjában első lett a nemzetközi ver­senyben. ELFÚJTA Az angiiai Shoby város­kában hirtelen orkán tá­madt egy bolhacirkusz produkciója közben. A szélvihar elsodorta a bol­hákat dobozostól együtt, s többé nem találták meg őket. HÁROM Egyszerre három általá­nos iskola épül Kecskemét új lakónegyedeiben. A ti- íenbat tantermes legna­gyobbat már a következő tanévben átadják a Szé­chenyi városrészben. VIRÁGTARTÓSÍTÖ Virágtartósító szert ho­zott forgalomba egy to­kiói vállalat. Ha ezzel be­permetezik a vágott virá­got, nem hervad el, meg­tartja eredeti formáját és színét. Dehát mire jó élő­virágból művirágot csinál­ni? Nem éppen a leglo- gikusabb. KLUBHÁLÓZAT Bács-Kiskun megyében Népfront klubhálózatot alakítottak ki. Eddig ti­zennyolc Népfront klub és kör kezdte meg működé­sét a megyében. ELLENTÉT Eszorilban, a divatos por­tugál fürdőhelyen a 24 éves, düsseldorfi Monika Sarpot választották meg szépségkirálynőnek. A vá­lasztási vigadalom alatt munkások tüntettek az ut­cán, arra emlékeztetve a rendezőket, hogy egy por­tugál dolgozó minimális havi bére éppen annyi, mint amennyibe egy be­lépőjegy került. MÚZEUMBA Múzeumba kerülnek a ter­mékeiről világszerte is­mert Békéscsabai Kötött­árugyár fél évszázados gépei. Korszerű angol és nyugatnémet gépek fog­lalják el a helyüket. MARIHUANA Az oxfordi egyetem min­den ötödik hallgatója a marihuana rabja, öt esz­tendeje még „csak” min­den huszadik egyetemis­ta élt ezzel a kábítószer­rel. REKORD A 20 éves Hal Holloway dallasi diók felállította a zuhanyozás világrekord­ját. 169 óráig áztatta ma­gát a zuhany alatt. Per­sze könnyű neki, hiszen - Hal. TOKAJI Tizenegy vagon tokaji sza­morodnit indítottak útnak Münchenbe, az olimpiá­ra. Reméljük, borunk is, sportunk is bőven szerez majd babérokat. ÜLÉSSZAK A múlt héten az Országgyűlés megtartotta nyári ülés­szakát, amelyen megtárgyalta a Magyar Népköztársa­ság 1971. évi költségvetésének végrehajtásáról, a bíró­ságok és a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló törvényjavaslatokat. Mindkét javaslatot az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta. Képünkön: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára Heves me­gyei képviselőkkel beszélget a tanácskozás szünetében. (MTI Fotó felv.) MUNKAVAKÁCIÓ A budapesti Vörösmarty Gimnázum diáklányai a Fővá­rosi Kertészeti Vállalatnál dolgoznak nyári szünidejük egy részében. Képünkön: diáklányok a Margitszigeten. (MTI fotó, Tóth István felvétele) KÉMÉNYÓRIÁS A Hőtechnika Építő és Szigetelő Vállalat hét hó­nap alatt felépítette a Dunamenti Hőerőmű má­sodik kétszáz méter ma­gas kéményét. Felvéte­lünk az égbe nyúló beton­óriásról készült. 2 A PUSZTÍTÓ ALKOHOL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents