Kereskedelmi Szemle, 1964 (5. évfolyam, 1-4. szám)

1964-01-01 / 1. szám

KERESKEDELMI SZEMLE A Belkereskedelmi Kutató Intézet folyóirata Megjelenik negyedévenként Budapest, V., Vigadó u. 6. Főszerkesztő: Dr. Fenyő Imre Szerkesztő: Bállá László Kiadja: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, V., Nagy Sándor utca 6. Felelős kiadó: Keresztes Tibor igazgató TARTALOM \J Zala Ferencj A második ötéves terv teljesítésének egyes időszerű kérdései a *" Kereskedelemben..................................... .................................................................. 1 Dr. Fall Levente : A költségelszámolás megalapozásának szükségessége és feltételei 10 Dr. Imre János: Az ingatlanok tulajdonformája és az • állagmegóvás közötti ellentmondások ..............................................................................'....................... 17 HOZZÁSZÓLÁS, VITA Dr. Bóc Imre : Mégegyszer a minőségmutató alkalmazásáról (viszonválasz Dr. Fall Levente vitacikkére) ............................................................................................... 22 SZEMLE Dr. Thur Olló : Optimális hálózati modell a fűszer- és édességnagykereskedelem­ben ............................................. . ............................................................................. 27 Rosne.r Imre : Új vonások a belkereskedelmi vállalatok tervezésében .................... 35 Újvári Itnréné dr. : Előrendeléses módszer a budapesti RÖVIKÖT-nél ..:.... 38 PIACKUTATÓ SZEMLE dr\ Kozmetikai cikkek kereslete vidékenr ky A zöldség-gyümölcs fogyasztás kér­dései Budapesten — A mezőgazdasági és közgazdasági szakkönyvek iránti kereslet falun — A Szegedi Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat piackutató bizottságának munkája — Piackutató kísérletek a Luxus Áruházban .... 42 KERESKEDELMI ÉLÉT A főváros cipőbolt hálózatának kihasználtsága — A gyermekruhaellátás alaku­lása — A Férfiruha Nagykereskedelmi Vállalat áruforgalmának jellemzői -— A sajátkészítésű ételek forgalma és a vendéglátó vállalatok nyeresége — A kiskereskedelmi élőmunka felhasználás hatékonyságának elemzése — A kereskedelmi munkák gépesítésének távlati terve — A minisztériumban tárgyalták .................................................................................................................. 49 NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÓ A szovjet kereskedelem fejlődése — A kereskedelmi tevékenység koncentrációja a tőkés országokban — A friss gyümölcs és főzelék közvetlen beszerzésének előnyei — Mit jelentenek az autós vásárlók a nagy élelmiszer önkiszolgáló boltok számára ? — A kereskedelmi árunyilvántartások gépesítése Cseh­szlovákiában — Vizsgálat a készételek felhasználásával járó költségmeg­takarításról az Egyesült Államokban — A jövedelem és a családnagyság hatása az üveg- és kerámia cikkek keresletére — A kiskereskedelem szerke­zete az NSZK-ban — Tudományos tanácskozás a kereskedelemről Lengyel- országban — A szovjet kereskedelem szolgáltatásai — A szerencsejáték, mint reklámeszköz — Véleménykutatás francia kereskedők között ........ KÖNYVISMERTETÉS R. Olowmlij : A gazdasági ösztönzők rendszere a kereskedelmi vállalatoknál — Gerhard Merte : A tudományos piackutatás — Maurice Sasiensi, Arthur Jas- . pan, Lawrence Friedmann : A vállalatkutatás problémái és módszerei — IG ' Dr. Henkmeier, Dr. Hoffmann : Munkaszervezés az önkiszolgáló boltban JELEN SZAMUNK SZERZŐI : 54 03 Dr. Bóc Imre, a KERMI közgazdasági osztály vezetője: Eckert József, a Szövetkezeti Kutató és Üzemszer­vezési Iroda munkatársa; Dr. Fali Levente, a. Belker. Kutató Intézet tudományos fő munkatársa ; Horváth Itnréné, a Luxus Áruház piackutató osztályának munkatársa: Dr. Imre János, a Belker. Kutató Intézet, tudományos munkatársa: Dr. Kemenes Egon, a 9ITA Afroázuai Kutatócsoportjának munkatársa; Rosncr Imre. a BkM. Tervtőosztály csoportvezetője : Dr. Thor íltté, a BkM. Élelmiszer, Háztartási és Vegyi Főigazgató­ság főelőadója ; Ej vári Itnréné dr., a RÖVIKŐT Nagykereskedelmi Vállalat tervosztály vezetője ; Zala Ferenc a BkM. Közgazdasági osztály vezetője

Next

/
Thumbnails
Contents