Kereskedelmi Szemle, 1987 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1987-01-01 / 1. szám

г Kereskedelmi szemle A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA XXVIII. évfolyam, 1987/1. szám A szerkesztőbizottság elnöke: Andrikó Miklós A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Belyó Pál; dr. Berényi József (felelős szerkesztő); Horn Miklós; dr. Imre István; dr. Kovács János; Lukács Ottó; Mátrai Lajos; dr. Molnár László; Novák Gusztáv- né dr.; dr. Práger László; dr. Sebők Éva; dr. Tallós György. Szerkesztőség: Budapest V., Vigadó u. 6. Postacím: 1371 Bp. Pf. 432. Telefon: 185-180; 184-746 Szerkesztőségi munkatársak: Csapó Mária; dr. Radnóti Éva; Simonyi Pálné TARTALOMJEGYZÉK Kiadja a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó V., Kecskemét Felelős kiadó: PREISZINGER ANDRÁS A belkereskedelmi miniszter újévi köszöntője......................................................... / Andrikó Miklós: Eredményeink és teendőink......................................................... / ' Hetényi Gáborné—Deák Judit: A napicikk-kereskedelem és a bolti munka kor­szerűsítése .................................................................................................................. Kovács András: A szeszesital-fogyasztás és -forgalmazás alakulása .................. Terjeszti: A MAGYAR POSTA Előfizethető: a HÍRLAPELŐFIZETÉSI ÉS LAPELLÁTÁSI IRODÁNÁL közvetlenül, postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900 vagy átutalással a HELIR 215—96 162 Seres Antal: A piacfelügyelet szerepe a fogyasztási cikkek piacán ...................... Herner Ernő: Az ellenőrzés helyzete és feladatai a vállalatirányítás korszerűsítése után............................................................................................................................ V Ny rö András: A televíziópiac vizsgálata................................................................. Bálint Erzsébet: Sajátosságok a magánkereskedelem költséggazdálkodásában . Forgács Katalin: A magánkereskedelem hatása az árak alakulására .................. Takács Imre: Az értelmiség jövedelmi helyzete és fogyasztási szerkezete Hajdú­szoboszlón ................................................................................................................ pénzforgalmi jelzőszámra. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest I., Fő u. 32. Telefon: 159-450 Lukács Ottó—Móritz Pálné: A fogyasztás szerkezetének alakulása néhány euró­pai tőkésországban és Magyarországon............................................................... KÖNYVSZEMLE Faluvégi Lajos: Tervezés: egyensúly és megújulás 1986—1990. Ismerteti Radnóti Éva.............................................................................................................................. 1 2 9 15 19 25 29 35 41 43 47 56 86. 65062 Petőfi Nyomda, Kecskemét F. V.: Birkás Béla vezérigazgató INDEX: 25 433 STATISZTIKA A fogyasztásicikk-kereskedelemnek történő értékesítés változása (Nyíró András) k(oO F 'Щ * E számunk szerzői: 58 Ára: 30,— Ft Előfizetési díj Vi évre 180,— Ft 1 évre 360,— Ft HU ISSN 0451-7652 Andrikó Miklós belkereskedelmi minisztériumi államtitkár; dr. Bálint Erzsébet, a BKI tud. főmunkatársa; dr. Deák Judit, a BkM főelőadója; dr. Forgács Katalin, a BKI tud. tanácsadója; dr. Herner Ernő, a BkM főosztályvezető-helyettese; dr. Hetényi Gáborné, a BkM osztályvezetője; Kovács András, a BkM főelőadója; Lukács Ottó, a BkM ny. főosztályvezetője; Móritz Pálné dr., a KSH tud. főmunkatársa; Nyíró András, a BkM osztályvezetője; dr. Radnóti Éva, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tud. főmunkatársa; dr. Seres Antal, a BKI tud. munkatársa; dr. Takács Imre, a hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola igazgatóhelyettese.

Next

/
Thumbnails
Contents