Kereskedelmi Szemle, 1994 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1994-01-01 / 1. szám

Kereskedelmi szemle Az Ipari és a Kereskedelmi Minisztérium szakfolyóirata гт5 [Gyöngyös Szerencs Sárospatak [Sátoraljaújhely] s4 -tói ... *Ku jtényüyyi A&c&dfcU. плуу üfleti Aijtenday — IcAetne л mettéjn enneé л Tiyuyat - В«*ёрл6лп éd /4тепсАлАлп íjén elterjedt üfleti rende*\enneA; mely révén <% tey&óieáé fatcc&an cd eredményeden értéúe- ditAetévé udliA, AdnnUnemű tenméA, ill. dfvlyâltatâd. 'KéAá ну л jó л BALOX Franchise ~x ói ... Seyit Aerendcjni üzletéi. Ön helyett oUAndvfiA л уулг1ъ&А.<я1. Aeeyiltitó-A&nl ed Алтее/ Ai jelentéé dreny edményeAet, iyy Aifted-ítjn л leyeledéAé âe- dferfédi famâdt. 'lerméAd.fer.timent lidtdjdrSl falyn- тл/еелп elldtjn Of ôn dltnl rendelt drneiAAel. ondféiyed. геА/лтАлт^глпулсблп ( *7*1/, tádiá, najzi-. Aeti-. AnviUvfieA. Aindetédi UjdáyeA ) dferejkelteti üfletét, dfervZfÁáléfntdt гendelAefédére Aoeddjtja, Aedveftf yar<xncû*AettételeAet dolyvf Ai. Ae&uutjn del- yvféit. Sffel Ón Алр. eyy тлуулп uidjenyeArn Aidól- yvfött. Алулс AëmyejetAen AiAídéxletetett. cmlóddyAan dfdjeferedan dinereden AijnéAdlt renddfent, amelyet df ön AëfremüAëdédével л helybéli váddnláA. ijléde, iyénye, udddrlái dfeAddni dfetint faunám tyafltunA. Ç&0e*t,t£e-jje« icjíetév-eé:- Ал , олп neme vdllalAefáAedve- Ал, djereti л Aiftanddyet. dtdéilitddt- Ал, eyydfentZen nyugodtan лАлг élni ... / 'Kextédf Aádjíó ^utncAide ^yafyntdl (?éyünA 'Köfjtenti ^reddjdénn &c*t: BALOX Franchise Rt. 1026 “SudajMt, ‘7üx&4i'é4f U'ftS S/a. Itl..- !76-t209 Пи.Цах: Г76-Г/22. 136-9349 Cikkünk az 52. oldalon \ J ц^°° XXXV. ÉVFOLYAM I 1 1994

Next

/
Thumbnails
Contents