KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1863

KERESZTÉNY MAGVETŐ. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK HIVATM^ KRIZA JÁNOS és NAGY LAJOS. II- KÖTET. JÁNOS ZSIGMOND ARCZKÉPÍVELí KOLOZSVÁRT, A róm. kath. Lyceum betűivel. 1 8 6 3.

Next

/
Thumbnails
Contents