KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1870

SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK FERENCZ JÓZSEF ÉS KOVÁCSI ANTAL. V, KÖTET, FARKAS SÁNDOR AROZKÉPÉVEL. KOLOZSVÁRT. A RÓM. KATH, LYCEUM NYOMDÁJA, íBjO.

Next

/
Thumbnails
Contents