KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1878

•f ' KERESZTÉNY MAGVETŐ. I SZERKESZTIK és KIADJÁK PÉTERFI DÉNES és KOVÁCS JÁNOS. XDI. KÖTET. — Cr^GJ&^&ZTI KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT K. PAPP MIKLÓSNÁL 18 7 3.

Next

/
Thumbnails
Contents