KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1885

KERESZTÉNY MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK / / \ , PÉTER FI DÉNES és KOVÁCS JÁNOS. — n"i~]i i ff lft a^giui ii' n — KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT A MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 18 85

Next

/
Thumbnails
Contents