KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1886

KERESZTÉNY MAGVETŐ. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK PÉTERFI DÉNES és KOVÁCS JÁNOS, XXI. KÖTET. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT A „MAGYAR PolGÁr" KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents