KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1892

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Ima Kovácsi Antal tanár és egyh. közigazgatási jegyző koporsójánál FerenczJózsef 25 Tordán 1892. máj. 22-én tartott püspöki vizsgálat alkalmával mondott beszéd. FerenczJózsef 171 •— Templomszentelési beszéd és ima. Ferencz József , . . 231 w A keresztény vallás eró'nek, szeretetnek és józan elmének vallása. Ürmösi Kálmán. . • 263 Egyházi beszéd. GálfyLó'rincz 318 II. Hittaniak. bölcselmiek. Az illusio. Északi Károly 1 Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak, és utazások történetéhez. Gróf Kuun Géza 7 Plutarchos vigasztaló levele. Dr. Brassai Sámuel. . . . 19 Ima csapások idején. RédigerGéza 35 Gyöngymondatok. (Újkori íróktól) Gyűjtötte : Kiss Mihály 50, 175 János evangéliumának a synptikusokhoz való viszonya. Csifó Salamon 65 Esti ima. RédigerGéza 95 Latin mondatok magyar értelmezéssel. Gyöngyösi István 117, 183 Gondolatoka Darwin-féle elm életró'l. Martineau C. A. után Varga Dénes 129 A stundisták és az orosz egyház. Péter fi Dénes . . . . 189 A négybetűs istennév magyar fordításáról. Pukánszky Béla 221 Krisztus istensége egy katholikus iró szerint. Dézsi Mihály 253 III. Nevelés és oktatásügyiek. Magyarország közoktatás ügyének állapota. Kozma Ferencz 96 Zsuki-ünnepély: I. Megnyitó beszéd. HajósJános , . . . 144

Next

/
Thumbnails
Contents