KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1896

SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK PÉTERFI DÉNES ÉS KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK: KANYARÓ FERENCZ. DK. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. XXXI. KÖTET. i 4 mm* * JP|§ g % T V KOLOZSVÁR AJTAI K. ALBERT MAGVAK POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJA 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents