KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1897

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Chrysosthomos beszéde Eutropios érdekében. Ford. Péter fi Dénes 19 Ima özv. Gál Zsigmondné, Jakab Ágnes felett. Ürmösi Kálmán 30 Jézus az életnek ama kenyere. Péter fi Dénes 87 Ima Dr. Brassai Sámuel felett. FerenczJózsef 179 Búcsúszó Brassai sírjánál. KozmaFerencz 184 Ima Pálfy Ferencz egyb. köri felügyelő gondnok felett. K i s­györgy Sándor 217 Isten és az ő imádása. (Egyh. beszéd.) Simonfi Márton . 249 Ima Jakab Elek koporsójánál. Gál Miklós . . . . 266 Hálaadás minden dolgokban. (Urvacsorai beszéd — 1897. sept. 26.) Péter fi Dénes 279 Búcsú. (Egyh. beszéd.) Albert János . . . 320 A hit virágai. — Imák nők számára. —XII. Rédiger Géza 348 II. Hittaniak, bölcselmek. Maimonides értekezése a Mózes előtt létezett bálványimádásról. Gróf KuunGéza 1 Brassai philosophiája. Dr. Gál Kelemen . . . 12 Gyöngymondatok. (Újkori Íróktól.) Gyűjtötte Kiss Mihály 47, 234, 282 A legfőbb erkölcsi törvény az intuitiv iskola szerint. Lő fi Ödön 57 A socializmus és Jézus vallása. D é z s y M i h á ly 68 Vallási és egyházi reform. Dr. Gál Kelemen . . . . 121 Vallás és socialismus. Csegezy László . . . . 193 A legújabb bibliai kritika és az unitarismus. Gálfy Lőrincz 241, 310

Next

/
Thumbnails
Contents