KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1903

KERESZTÉNY MAGVETŐ. SZERKESZTIK ES KIADJAK: PÉTERF1 DÉNES ÉS KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK : KANYARÓ FERENC Z, DR. GÁL KELEMEN, GÁL FI LŐRINCZ. # XXXVIII. KÖTET - ' // C'; KOLOZSVÁR NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1903

Next

/
Thumbnails
Contents