KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1904

KERESZTÉNY MAGVETŐ. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK: PÉTERFI DÉNES ÉS KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK : KANYARÓ FERENCZ, DK. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINOZ. KOLOZS VÁ R, AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents