KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1905

KERESZTÉNY MAGVETŐ. SZERKESZTI ÉS KIADJA: PÉTERFI DÉNES. FŐMUNKATÁRSAK : KANYARÓ FERENCZ, Dr. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. # XL. KÖTET. KOLOZSVÁR, NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents