KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1906

KERESZTÉNY MAGVETŐ SZERKESZTI ÉS KIADJA: PÉTERFI DÉNES. FŐMUNKATÁRSAK: KANYARÓ FERENCZ, Dr. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. KOLOZSVÁR, NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents