KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1908

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Ima nemzeti ünnepen. (Kossuth ÍJ. emlékezetére tartott ünne­pen.) PÉTERIT I)ÉNI:S 349 II. Hittaniak, bölcselmiek. A pápaság és a modern katholicismus. P ÉTEREI DÉNES . . 1 Tanulmányok Luther irataiból (IV —VII.) VARI ALBERT 7, 143, 308 Gyöngy mondatok. (Újkori íróktól.) Gyűjtötte Kiss MIHÁI.Y 47, 107, 277 Különböző új szövetségi felfogások Jézusról (III.) KOVÁCS LAJOS 05 A testvériség. BÖLŐNI VILMOS . . . 77 Gondolatok. BR. PETRICHEVJC-H-HORVÁTH KÁLMÁN .... 105, 229 Vegyes házasságok és X. Pins pápa decretuma. FEKETE GÁBOR 185 Vallás, erkölcs és jog. DR. TÓTH GYÖRGY 197, 252 A modern katholiknsok felelete a pápai encyclikára. (I—II.) PÉTERDÉNES .. 241, 297 Delitzsch a vallás továbbfejlesztéséről. BARTÓK GÉZA . . . 344 III. Nevelés és oktatásügyiek. Család és iskola. KEMÉNY GÁBOR 31 Tanárbeiktatási ünnepély Tordán. (K—NY) 53 Tanárbeiktató ünnepélyt megnyitó- beszéd. GÁL JENŐ ... 100 Unitárius tanárgyülés. DR. KEMÉNY G . . . . 180 Gymnasiumi igazgatók értekezlete (tr.) ... 181 Emlékünnepi bezáró beszéd. PAP MÓZES 224

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents