KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1910

1. füzet

KERESZTENY MAGV® SZERKESZTI ÉS KIADJA: DÉNES. •.TÁRSAK : KANYARÓ FERENCZ, Dr. GÁL KELEMEN, GÁLFY immiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin: XLV. évf. iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIMIIMIIIUIIHMPIIMIIIIIMIIPÍIIIII* 1910. Januarius—Februarius. 1. füzet. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ TARTALOM: Unitárius egyházi törvények a papválasztásról. DK. TÓTH GYÖRGY 1 Néhány vonás az unitarismus történetéből. KANYARÓ FERENCZ 13 Ulfilas, a góthok arianus püspöke. MANNING E. J. után CSIFÓ SALAMON 21 „Jézustól vett szolgálat". (Egyh. beszéd.) ÜRMÖSI KÁROLY 34 A Heltai-féle biblia. DR. BORBÉLY ISTVÁN 43 Az Egyh. Képv. Tanács körlevele 50 Gyöngymondatok. (Újkori Íróktól.) Gyűjtötte Kiss MIHÁLY 55 Irodalmi értesítő 57 Különfélék 58 KOLOZSVÁR AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA. 1910.

Next

/
Thumbnails
Contents