KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1911

1. füzet

KERE8ZTENY MAGVETŐ ^ ^^ X SZERKESZTIK,ÉS KIADJÁK: ^ 0 3 0 GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINC. XLVI. évfolyam. 1911. Januárius—Februárius. 1. fűzet. TARTALOM: Az olvasó közönséghez. A SZERKESZTŐK 1 A lemondás a Jézus tanításában. GÁLFI LŐRINC 3 Újabb irányok a pedagógiában. DR. GÁL KELEMEN 10 Az „idegen istenek". DR. BOROS GYÖRGY 18 Vallás és életfilozófia. VÁRI ALBERT 28 Bessenyei György, mint a magyar pedagógiai gondolkodás tanúja. IMRE SÁNDOR 37 Dávid Ferenc és kora. (Folytatás.) DR. BORBÉLY ISTVÁN 45 Irodalmi értesítő : 51 Schneller István, Paedagogiai dolgozatok. III. kt. DR. GÁL KELEMEN. Dr. Imre Sándor, A nevelés sorsa és a szociálizmus.DR. GÁL KELEMEN. Gyenge János, Servét Mihály pöre és Kálvin viszonya ahhoz. VIA^ Magyar Figyelő. Molnár Sándor (nekrolog). PÉTERFJ DÉNES 59 Különfélék 60 Gyászhírek 63 Aranykönyv ......... ^ 64 KOLOZSVÁRT NYOMATOTT GÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVSAJTÓJÁN 1911

Next

/
Thumbnails
Contents