KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1914

TARTALOM. I. Önálló cikkek, tanulmányok, költemények. Lapszám Dr. Borbély István: A magyar unitárius egyház hitelvei a XVI. században 1, 65, 129, 197, 269 Lőfi Ödön: Az unitárizmus az egyén vallása 18 Jékey Aladár: Egy régi imádságom (vers) 25 Kovács Lajos: Egyházi beszéd ___ — — 26, 169 Kelemen Lajos: Adatok kolozsvári unitárius egyházközségünk régibb klenodiumairól ... — — 37, 233 Wendte V. Károly. Liberális keresztény mozgalmak Német­országban ___ — — 44 Gálfi Lőrinc: Dogma és szabad kutatás ... 84 Dr. Kiss Elek: A hit fejlődéséről ... 91 Benczédi Pál: A lélek halhatatlansága 1 106 Jékey Aladár: Két úton (vers).... ... ... 115 „ „ A példabeszédekből (vers) 116 Pap Mózes (1830—1914) U7 g. k. Egyháztörténeti adatok. III. Lázár István levele Agh István püspökhöz ... ... ... — — 119 Agh István püspök ajánló levele Lázár István részére ... 237 Kelemen Lajos: A kolozsvári unitárius főgimnázium régi keleti szőnyege 121 Máthé György: Hit, vallás, tudomány ... ... 154 Józan Miklós: Eötvös, a gondolkozó... ... ... — — 156 V. A.: Dr. Nyiredy Géza (1861 — 1914) 182 V. A.: Iszlai Márton (1851-1914) — 185 Ürmösi Károly; Gyászima (Ferencz Ferdinánd és neje halála alkalmából) 193 Győrfi István: Vallás és művészet... ... ... — — — — — 209 Dr. Gál Kelemen: Az életeszményről 220 Vári Albert: Vallás és nevelés 227 „ „ A vallás az intuicionizmus világában (Bergson és James) ... ... 257 Győrfi István: Háborús beszédek 288 Dr. Gál Kelemen: Történelmi idők ... ... ... ... 305 Csifó Salamon: Fanghné Gyújtó Izabella... 309 Dr. Varga Béla: Valóság és érték ... ... .... 321 Benczédi Pál: A vallástanítás története ... 347

Next

/
Thumbnails
Contents