KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1922

1. szám - A „Keresztény Magvető" olvasóihoz - I. a régi szerkesztők - II. a régi szerkesztők

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTIK : DR. BORBÉLY ISTVÁN ÉS VÁRI ALBERT FŐMUNKATÁRSAK: KELEMEN LAJOS, DR. KISS ELEK, LŐFI ÖDÖN, PÉTER LAJOS és DR. VAROA BÉLA LIV. ÉYF. 1922. JANUÁR-—FEBRUÁR 1. FŰZET. TARTALOM : A „Keresztény Magvető" olvasóihoz : I. a régi szerkesztők - - — — — 1 11. az uj szeikesztők — - - — - - — — — — — 3 A „Keresztény Magvető" újból megindult. FERENCZ JÓZSEF - — — f) Az unitárius kereszténység: BOWIE COPELAND. Fordította: KOVÁCS KÁLMÁNNÉ — — — — — — — — — — — — — — — — 8 Az unitárius keresztény életeszmény. TAAR GÉZA — — — — — 12 A magyar unitárius egyház alkotmánya az államhatalommal való viszo­nyában. DR. BORBÉLY ISTVÁN — — — •— — — — — 18 Özv. Raffay Domokosné sziil. torboszlói Bereczky Póll. Irta PÉTER LA.JOS 42 Comte filozofiai rendszere és annak bírálata. I. közlemény. LŐFI ÖDÖN 45 Karácsonyi ének, Berekesztő ének. PÁLFFI MÁRTON — — — — — — 54 Gondolatok. BR . P. HORVÁTH KÁLMÁN - — - - — — - 55 Dr. Árkosy Gyula. DR. VÁRADY AURÉL — — — — — — — — - 57 Aktuális ügyek: I. A bölcsészet tanítása a Teológián. DR. VARGA BÉLA 59 Külföldi szemle — — — — — — — — — — — — — 64 Az Unitárius Irodalmi Társaság pályatételei — - - - 67 Irodalmi értesítő — — -- — - - -- — — — - --- 68 Különfélék -- — — 69 CLUJ-KOLOZSVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTtZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1922.

Next

/
Thumbnails
Contents