KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1923

VI. Egyházi élet - Tanárbeiktatás az unitárius teológiai akadémián 1923 febr. 4-én

KERESZTÉNY MAGVETŐ LY. ÉYF. 1923. JANUÁR—MÁRCIUS 1. FÜZET. TANÁRBEIKTATÁS AZ UNITÁRIUS TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN 1923. FEBRUÁR 4-ÉN. Ima. Mondotta: Gál fi Lőrinc teol. tanár. Minden létezőnek kútfeje, emberi értelem által benem­fogható, titkos erő és hatalom, mennyei jó Atyánk ! Hozzád köze­ledünk érzéseinkkel és gondolatainkkal, amelyeket földi életünk és emberi gyarlóságunk sokszor távol tartanak tőled, aki min­denütt jelen vagy téged kereső gyermekeid számára. Hozzád jövünk, mert a lélek, amelyet belénk oltottál és amely a te lényegedből való lét, hozzád kívánkozik, az örök szentséghez és tökéletességhez. Mint a kis gyermek vágyik az ő anyja kebelére és mint az atyai háztól eltávozott ifjú kívánkozik vissza a szülei haj­lékba, úgy vágyunk mi hozzád, szerető, mennyei atyánkhoz. Vágyakozunk látni a te útaidat, kikérni a te tanácsodat és meghallgatni a te intéseidet és felvilágosításaidat. Vajha tisztán állhatnánk előtted, édes atyánk, életünknek minden pillanatában és látnók és éreznők a te atyai örömödet és megelégedésedet a te gyermekeiddel! Vizsgálj meg minket, szent atyánk, a te jóságos szemeiddel és isteni bölcseségeddel. Megértettük-e mi teljesen a te szent akaratodat ? Ismerjük-e teljesen a mi hivatásunkat és rendeltetésünket, azt a feladatot, amelyet reánk bíztál, s amelyért nekünk ezt a földi életet adtad ? Teljesítjük-e híven azt a munkát, amelyet végeznünk kell, amellyel a te atyai tetszésedet megnyerhetjük, s amellyel ezt a nekünk adott földet szebbé és boldogabbá tehetjük a te dicsőségedre ? Vizsgálj meg minket, istenünk és világosíts fel a mi hibánkról, tévedéseinkről és elfogultságainkról, amelyektől szabadulni nem tudunk, s amelyek minket tőled távol tartanak. Mi a te intéseidet

Next

/
Thumbnails
Contents