KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1925

1. füzet

AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK: BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ ENGEL ELLA, KELEMEN LAJOS, KERESZTESI DÉNES, KOVÁCS LAJOS, LŐFI ÖDÖN, PÉTER LAJOS és DR. VARGA BÉLA. TARTALOM: Lap Tanulmányok. Ferencz József: Kriza János emlékezete I Dr. Boros György : Száz esztendő az unitárizmus múltjából (II. közi.) 4 Péter Lajos: Jókai emlékezete 23 Vári Albert: Az erkölcsjavitás kérdése 30 Dr. Ferenczy Géza : 1924. évi főtanácsunk jegyzőkönyve .... 40 Különfélék 44 CLUJ-KOLOZSVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁO NYOMÁSA 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents