KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1926

1. füzet

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK' BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ ENGEL ELLA, KELEMEN LAJOS, KERESZTESI DÉNES, KOVÁCS LAJOS, LŐFI ÖDÖN PÉTER LAJOS és DR. VARGA BÉLA. LYI1I. ÉYF. 1926. JANUÁR—MÁRCIUS 1. FÜZET TARTALOM: Tanulmányok. Dr. Borbély István: Péterti Dénes emlékezete 1 Dr. Boros György: Emlékezés Perczelné Kozma Flórára ... 5 Dr. Kiss Elek: A vallás és erkölcs unitárius nézőpontból ... 9 Dr Csiky Gábor: Vallás és teológia 25 Dr. Kiss Elek: Ferenczy Áron 36 Irodalom 37 Különfélék . . . . , 46 CLUJ—KOLOZSVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁGONYOMÁSA 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents