KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1926

1. füzet

A Keresztény Magvető megjelenik minden négy hónapban egyszer, legkevesebb 3 ív tartalommal. A Keresztény Magvető a szabadelvű kereszténység szolgálatában áll. Célja: a tiszta keresztény theizmus magasztos eszméit a jelenkor különböző gondolatáram­latai közt fenntartani s emellett szolgálni azoknak az érdekeknek is, melyek az egyház s különösen az uni­tárius és más szabadelvű egyházak életére történelmi vagy gyakorlati szempontból vonatkoznak. Evégre közöl hit, bölcseleti és történeti tanulmányokat, értekezéseket, szépirodalmi munkákat s másnemű dolgo­zatokat s azonkívül az oktatás- és nevelésügynek is tért széntel; az egyházi és oktatásügyi nevezetesebb mozgal­makat figyelemmel kiséri. Előfizetési ára egész évre: 150 lej. Pártoló díj egész évre: 200 lej, mely összeg Hadházy Sándor egyházi pénz­tárnok, az U. I. T. pénztárnoka címére küldendő (Cluj­Kolozsvár, Unitárius Kollégium.) Az Unitárius Irodalmi Társaság alapító és rendes tagjai fél árban kapják a folyóiratot.

Next

/
Thumbnails
Contents