KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1927

1. füzet

W\l< .. .. iyu // KERESZTENY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁH^ YG FOLYÓIRATA . SZERKESZ ink.: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA DR, KISS ELEK ÉS VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TARTALOM: Tanulmányok Lap Dr. Borbély kíván: Az unitárius és trinitárius őskereszténység 1 Dr. Varga Béla: Unitárizmus és racionalizmus 18 Szent-Iványi Sándor: Új vallások 30 Dr. Váradi Aurél: Várfalvi Nagy János dr.. . 38 Dr. Szathmári Miklós: Agenda 46 Dr. Borbély István: Simén Domokos és kora (IV. közlemény) 49 Dr. Gál Kelemen: Brassai Sámuel (Folytatás) 59 Irodalom 69 Különfélék 76 LIX. ÉVF. 1927. JANUÁR—MÁRCIUS 1. FÜZET MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜlNTÉZET RT. NYOMÁSA CLUJ-KOLOZSVÁR, 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents