KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1928

1. füzet

KERESZTÉNY MAGVETŐ ÍZ UNITÁRIUS IRODALMI * VSÁG FOLYÓIRATA SZERKÉZ 1 DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK ÉS VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TARTALOM: A Keresztény Magvető ünnepe. I. Ferencz József: Üdvözlöm a Keresztény Magvető LX. kötetét 1 II. A Szerkesztő Bizottság: Hatvan esztendő 3 III. Dr. Ferenczy Géza: A mértföldjelzőnél : 6 Dr. Ravasz László: Igazság és szeretet. Temetési beszéd dr. Költő Gábor ravatalánál v 10 Ferencz József: Emlékeimből 12 Vári Albert: Prédikáció és Istentisztelet 20 Dr. Gál Kelemen: „Északamerika keresztény akti­vizmusa" 31 Dr. Borbély István: Simén Domokos és kora 37 Irodalom - — 90 Különfélék 92 Vári Albert: Ferencz József püspökünk meghalt ... 96 LX. ÉVF. 1928. JANUÁR—FEBRUÁR 1. FŰZET .CORVIN- KÖNYVNYOMDA CL UJ- KOLOZSVÁR, STRADA N. lOROA No. 17. - TELEFON: M7.

Next

/
Thumbnails
Contents