KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1930

1. füzet

RESZTÉNY MAGVETŐ JNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTI: VÁRI ALBERT TARTALOM: Lap Dr. Ferenczy Géza : Önfegyelmezés és fegyelmezés . 1 Dr. Szent-Iványi József: Levél a szerkesztőhöz . . 7 Lőrinczy Dénes: Megújhodásunk 10 Dr. Gál Kelemen; Brassai nyelvtudományi munkássága 25 Szentmái lőni Kálmán : Emlékezés Dávid Ferencre, ha­lálának 350-ik évfordulóján 41 Kelemen Lajos: Vajdakamarási Lőrinc pap .... 48 Az Unitárius Irodalmi Társaság választmányi ülései . 52 Irodalom 55 Különfélék 61 .XII. ÉVF. 1930. JAN.—FEBR. 1. FŰZET CORVIN" KÖNYVNYOMDA CL UJ —KOLOZSVÁR, STRADA N. IOROA No. 17. - TELEFON: 567

Next

/
Thumbnails
Contents