KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1931

1. füzet

0, Its rr tESZTENY MAGVETŐ TÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTI: VÁRI ALBERT F' c IV 1 < «•:• . I TARTALOM: Lap Dr. Ferenczy Géza: Pályázat János Zsigmond erdélyi fejedelem életrajzának megírására 1 Taar Géza: Az anyaszentegyház építése 2 Dr. Gál Kelemen: Kovácsi Antal (Befejezés) 14 B.: Eliot W. Károly 23 Sz. I. S.: Egy korszak végén 25 Gróf Horváth-Tholdy Rudolf (1870-1931) 29 N.: Az Unitárius Irodalmi Társaság köréből 30 Az Unitárius Irodalmi Társaság új pályázata 32 Irodalom » 33 Különfélék - 39 I. ÉVF. 1931. JANUÁR—FEBRUÁR 1. FÜZET N M KÖNYVNYOMDA CL UJ-KOLOZSVÁR, STRADA N. IORGA No. 17. - TELEFON: 567.

Next

/
Thumbnails
Contents