KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1932

1. füzet

5/ío 0(0 KERESZTÉNY MA^HTŐ ÍZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTI: VÁRI ALBERT TARTALOM: Dr. Boros György, püspök: „Kiáltó szó a Pusztában" 1 Vari Albert: Ihletés és kijelentés 3 Dr. Gál Kelemen : Brassai egyénisége és jelentősége 12 Dr. Boros György:. Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban 30 Varga Béla: Albert Dénes — 39 — Hiszek a gyermekben ... 40 Irodalom - 42 Különfélék 45 1. FŰZET 1932. JANUÁR-FEBRUÁR LXIV. ÉVF. .COKVIN- KÖNYVNYOMDA CLUJ-KOLOZSVAR, STRADA N. IOROA NO. 17. - TELEFON: 5f7.

Next

/
Thumbnails
Contents