KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1933

1. füzet

/(ooG KERESZTÉNY MAGVETŐ íZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA SZERKESZTI : VÁRI ALBERT TARTALOM: La Csifó Salamon; Hogyan indította meg Servet az unita­rizmust! ? 1 Benczédi Pál: A hitvallások értéke ° Pálffi Márton: Az unitárius sibboleth 15 Dr. Tóth György: A magyar unitárius egyház alkotmá­nyának kifejlődése 23 Dr. Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban 30 Dr. Tóth György: A reformáció emlékünnepe .... 36 Irodalom 39 Különfélék 43 / .XV. ÉVF. 1933. JANUÁR-FEBRUÁR 1. FÜZET. GRAF1C-RECORD" KÖNYVNYOMDA CLUJ-KOLOZSVÁR, STRADA UNIVERSITATM 8. - TELEFON

Next

/
Thumbnails
Contents