KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1938

1. füzet

[ERESZTÉNY MAGVETŐ KIADJA: AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG. VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN Vári Albert: A .Keresztény Magvető" venedik évfolyam küszöbén) 1 Dr. Boros György: Agh István püspök élete tekintettel külföldi tanulására, tanári és irodalmi munkásságára. (I. közlemény) 13 Az Unitárius Irodalmi Társaság közgyűlése 24 a) Dr. Ferenczy Géza: Elnöki megnyíló 24 b) P. Szentmártoni Kálmán: Főtitkári jelentés 27 Ürmösi Károly: Emlékezés Berde Mózsáról 32 V. Nagy Dénes: A jó pap képe 36 Dr. Elekes Dénes (nekrolog) 44 Dr. Pázsint Mihály (nekrolog) _ _ 45 József Lajos (nekrolog) ... 46 Irodalom 47 Különfélék 48 SZERKESZTI^: TARTALOM: Lap IX. ÉVF. 19 3 8 1. FÜZET. Tipografia „Pallas" Cluj, Strada Vláhu(á 3. Cenzúrát

Next

/
Thumbnails
Contents