KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1939

1. füzet

KERESZTÉNY MAGVETŐ' w KIADJA: AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG. SZERKESZTIK: VÁRI ALBERT és P- *ZENTMÁRTONI KÁLMÁN TARTALOM: Lap Gál Vilmos: Vallás és tudomány 1 Dr. Gyulai Zoltán: Hitigazság — tudományos igazság 4 Dr. Kerekes István: Közműveltségünk hanyatlása és újjáépítése _ _ 13 Dr. Boros György: Emerson a szónok 23 Twinn Kenneth: A vallás lényege. (Egyházi beszéd) 30 Dr. Lőrinczi István: A vezér emlékezete 35 Dobai István: A tetőn. (Vers) 40 L. D.: Varga Dénes (necrolog) 41 V.: Fülöp Mózes. — XI. Pius (necrologok) 42 Irodalom 43 Különfélék 45 LXXI. ÉVF. 1 9 3 9. 1. FÜZET. Tipografia „Pallas" Cluj, Strada Vláhutá 3.

Next

/
Thumbnails
Contents