KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1942

TARTALOM 1. Hittani, bölcseleti és neveléstani dolgozatok. Lapszám Hit, vallás, egyház. Dr. Gyulai Zoltán — — — — 1 A technika rohamos fejlődésének hatása a vallásos ér­zésre. Gál Vilmos — — — — — — — — 12 A pogány Lin Yutang. Székely D. Gyula — — — — 25 Egyház és állam. Dr. Gyulai Zoltán — — — — — 59 A végső problémák keresője. (Emlékezés dr. Varga Bé­lára.) Dr. Kemény Gábor — — — — — — 105 Magyar nemzeti nevelés a családban és az iskolában. P. Szentmártoni Kálmán — — — — — — — 109 A templom és az iskola. Dr. Mikó Imre — — — — 116 Laotse. Dr. Gyulai Zoltán — — — — — — — 125 Jób két arca. Kővári Jakab — — — — — — — 167 Laotse. Dr. Gyulai Zoltán — — — — — — — 213 Reform és fejlődés. Dr. Gelei József — — — — — 225 Reformáció és unitárizmus. Simén Dániel — — — 231 Unitárius életeszmények. Zoltán Sándor — — — — 240 Laotse. Dr. Gyulai Zoltán — — — — — — — 246 2. Életíratok, történelmiek. Egyházi jogtörténeti adalék. Dr. Ferenczy Géza — — 17 A görög-keleti magyarok. Dr. Tóth György — — — 22 Brassai Sámuel és a muzsika. Lakatos István — — — 34 Dr. Tóth György. Vári Albert — — — — — — 49 Búcsúszavak dr. Tóth György ravatalánál az U. I. T. ne­vében. Dr. Csiki Gábor — — — — — — — 52 Kovács Imre 1866—1942. Vári Albert — — — — 53 Búcsúbeszéd dr. Varga Béla koporsójánál. Dr. Gelei Jó­zsef — — — — — — — — — — — 54 Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. — 69

Next

/
Thumbnails
Contents