KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1942

Tartalom. Lapszám Megnyitó beszéd. Dr. Abrudbányai János — — — — 69 Üdvözlet. Józan Miklós — — — — — — — — 72 A mélység élettörvénye. Simén Dániel — — — — 73 A keserű pohár. Vári Albert — — — — — — 78 Szántsatok új szántást. Dr. Abrudbányai János — — 83 Kik vettek részt az Első Népfőiskolai Tanfolyamon? Dr. Abrudbányai János — — — — — — — 88 Beszámoló a Tanfolyamról általában. Dr. Kiss Elek — 90 A magyar nép. Dr. Gelei József — — — — — — 94 Mit éreznek a hallgatók. Dr. Abrudbányai János —- — 99 Brassai Sámuel és a muzsika. Lakatos István — — — 143 Vitéz nagybányai Horthy István. Szent-Iványi Gábor — 161 Dr. bölöni Mikó Freenc. J. M. — — — — — •— 155 Az ős „zsidó-keresztény" mozgalom megszűnése. Lőrinczy Géza ___________ 178 Jóltevőink emléke. Megnyitó beszéd. Gálffy Zsigmond — 188 Augusztinovics Pál. Benczédi Pál — — — —• -— 189 Bezáró beszéd. Józan Miklós — — — — — — 199 Adalékok Nagyfalusi Fekete Gábor életrajzához. Dr. Tóth György — — — — — — — — — 209 Mikor és hogyan alakult meg a kolozsvári unitárius Kol­légium Olvasóegylete. P. Szentmártoni Kálmán — 228 Brassai Sámuel és a muzsika. Lakatos István — — — 260 Halottaink. V. A. Kovács Lajos — — — — — — — — — 265 Dr. Zsakó Andor — — — — — — — — 266 Bölöni Vilmos — — — — — — — — 266 Katona Ferenc — — — — — — — — 267 3. Irodalom és művészet. Mikó Imre: Huszonkét év 1918—40. Ism. Szentmártoni Kálmán — — — — — — — — — — 42 Az Unitárius Irodalmi Társaság 1942. május 17-én tar­tott felolvasó ülése. — — — — — — — 151 Péter Lajos: A székelykeresztúri unitárius gimnázium rö­vid története különös tekintettel a román megszállás éveire. — — — — — — — — — — 152 Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben. — 153 — III ­á V*

Next

/
Thumbnails
Contents