KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1943

1. füzet - Halottaink

TörréayMékl be]«g*xé«il szám : 1722. Kolozsvári tviz. 483—1939, u. iratca.) ff KERESZTENY MAGVETŐ • MK* ? % KIADJA: AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG. SZERKESZTIK: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. Jni ^ Ö jf^ | U4" ^ ' ^ f/ */ f .) TARTALOM: La P Szerkesztők: Jubileumi évfolyamunk _ ! Símén Dániel: Magyar reformáció és unitárizmus ... 4 Dr. Gál Kelemen: Káli Nagy Láíár _ 12 Simén Dániel: A „Zilahy-dráma" vaUás-lélektani szempontból — 21 Lakatos István: Brassai Sámuel és a muzsika. (Be­fejező közlemény) ... _ _ 29 Halottaink: 0 Ürmösi Károly: Pál Ferenc - 35 Vári Albert: Gálfi Lőrinc + 36 P. Szentmártoni Kálmán: özv. Csifó Salamonné ... 37 Irodalom _ 39 Különfélék __ 44 LXXV. ÉVF. 1 9 4 3. 1. FŰZET. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Telefon: 11-58. Felelős vezető: Lengyel Albert.

Next

/
Thumbnails
Contents