KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1944

1. füzet

RESZTÉNY MAGVETŐ JPÖSZ.KH KBSZTÖ: VÁRI ALBERT FELELŐS HZEHKKSZT6 KS PKLKI.ŐH KIADÓ: P. SZENTMÁRTONI KÁT,MÁN TARTALOM: L, 4> A szerkesztőség köszönti az olvasót — 1 Hankiss János : Kriza népe. - — ... 4 Dr. Kovács Lajos: A kereszténység válsága. — — 5 P. Szentmártoni Kálmán : Berde Mózsa. (Folytatás) 16 Zofíányi Jenő: Mit értettek presbyter alatt a 16. században? - — — ... 28 fíenczédi Pál: Egyháztörténetírásunk feladatai. - 31 Dr. Jancsó Elemér: Döbrentei Gábor kiadatlan le­velei Bölöni Farkas Sándorhoz. (Folytatás)— ... 37 Egyháztörténeti adatok. fíenczédi Pá!: Kriza János beszéde püspökké vá­lasztásakor - ... ... — — 49 Irodalom. ... _„ — ... — 54 Figyelő - , ^ 61 Különfélék 1. _ 63 KIADJA AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG LXXVI. ÉVF. 1944 1. FŰZET.

Next

/
Thumbnails
Contents