KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1977

1. szám

KERESZTÉNY MAGVETŐ v 66 7 1. szám 83. évfolyam 1977 KOLOZSVÁR-NAPOCA TARTALOM -'J KO; V\Vk Dr. Kovács Lajos Ujesztendői üzenet 3 ..Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből" . . 4 A román parasztság 1907-es felkelése 5 Dr. Kovács Lajos Püspöki jelentés az Unitárius Egyház Zsinati Főtanácsa 1976. december 4-i ülésére 7 TANULMÁNYOK Dr. Borbély István Az imádság 16 Lőrmczi László Így olvassuk a Bibliát 23 Nyitrai Mózes Hogyan készülök a vasárnapi szolgálatomra? 25 Dr. Molnár István Az énlaki unitárius műemlék-templom 1976. évi javítása . . 31 SZÓSZÉK — ÜR ASZTAL A Dr. Kovács Lajos Lelkészavató beszéd 40 Dr. Donald Szánthó Harrington Mikor jön el a Messiás? 44 Székely László A sorvadt kezű ember 50 Pataki András Az élet kenyere 53 1

Next

/
Thumbnails
Contents