KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1979

1. szám

KERESZTÉNY MAGVETŐ 1. szám. 1979 85. évfolyam KOLOZSVÁR-NAPOCA TARTALOM Dr. Kovács Lajos: Üjévi köszöntő 3 Történelmi évfordulóra emlékezünk 4 TANULMÁNYOK Dr. Szabó Árpád: Az újtestamentumi tudományos kutatás legújabb ered­ményei III 7 Gellérd Imre: A prédikáció időszerűsége 22 Kathona Géza: Erdélyi unitárius tanulók külföldön 1711-ig .... 30 Dr. Lakó Elemér: Fiátfalvi György erdöszentgyörgyi mester históriája 1626-ból ' 39 Sebesi Pál: A brassói és szebeni gimnáziumok unitárius diákjai a XVI—XVIII. században 55 SZÓSZÉK—ÜRASZT ALA Lukácsi Mózes: Emberi hivatás 59 A magvetőről 61 A szeretet 64 Dr. Szabó Árpád: ,,Ti azért így imádkozztatok" 65 Kovács István: Felelős döntés 68 Benczédi Ferenc, Török Ferenc, Gellérd Imre: Prédikáció- és keresztelési ágenda-vázlatok ... 70 EGYHÁZI ÉLET—HÍREK 80 KÖNYVSZEMLE 88

Next

/
Thumbnails
Contents