KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1987

1. szám

KERESZTÉNY MAGVETŐ 93. évfolyam • 1987 • 1. szám KOLOZSVÁR-NAPOCA TARTALOM Dr. Kovács Lajos: Űjévi pásztorlevél 1 Egyesülés és egység ünnepe 3 TANULMÁNYOK Szász Ferenc: Jézus evangéliuma a mai világban 4 Dr. Andreas Rössler: A vallás jelentősége Schweitzer Albert szemléletében... 16 Szombatfalvi József (közlő): Egy 18. századi szabályzat az erdélyi unitárius is­tentisztelet és szertartások végzéséről 22 Jakab Dénes: Adalék Brassai Sámuel életrajzához 33 Zsigmond Ferenc: A beszéd, mint műalkotás 36 SZÓSZÉK — ÜR ASZTALA Dr. Kovács Lajos: „Megtanítlak téged az űtra, amelyen járj** 42 Dr. Szabó Árpád: Isten útján 45 Benczédi Ferenc: Jákob kútjánál 48 Rézi Elek: ,,Közeledjetek az Istenhez" 50 Szász Ferenc: Ábrahám alkudozása 53 Bibliai fogalmak 55 Eszmék, gondolatok 57 EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 59 KÖNYVSZEMLE 62 Alapítási éve 1861. Kiadja az Unitárius Egyház. Megjelenik negyedévenként. Szer­kesztő Bizottság: dr. Kovács Lajos (elnök és felelős szerkesztő), dr. Erdő János (felelős szerkesztőhelyettes), dr. Szabó Árpád és Szabó Dezső (szerkesztők), Andrási György és Mikó Lőrinc. Szerkesztőség: Kolozsvár-Napoca, Lenin út 9 — Telefon: 1 52 71 Postacím: 3400 Cluj­Napoca, Bulevardul Lenin nr. 9.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents